Business is booming.

Разследване на нова схема: Сандов и Белев пръснали 310 хил. лв. без обществена поръчка

0

- Advertisement -

Ощетяващите хазната схеми на бившия министър на околната среда и водите Борислав Сандов и неговия заместник Тома Белев, ръководещ Националния съвет по биологично разнообразие, вече са на мушката на прокуратурата заради чутовна далавера с европейски средства, която може да доведе до санкции срещу България, съобщава Narod.bg в своето поредно разследване за безобразията на „зелените терористи“.

Източник на медията от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) осветли документи, от които става ясна една от врътките на тандема Сандов-Белев – пръскане на 4,2 милиона лева европейски пари за двойно преброяване и установяване на местообитанията на мъхове, риби, пеперуди, птици и бозайници по Споразумение Д-33-19 от 8 юли 2022 между МОСВ и Националния природонаучен музей (НПМ).

В периода юни-август 2022, малко преди встъпването на служебния премиер Гълъб Донев, министърът на околната среда и водите Борислав Сандов сключва няколко споразумения с научни институти и звена на БАН за възлагане на научни консултации по реда на министерско постановление №3 от 10 януари 2020 за създаване и функциониране на механизъм за възлагане и изпълнение на научни консултации от Българската академия на науките.

Върхът на наглостта е Споразумение Д-33-19 от 8 юли 2022 между МОСВ и НПМ, с което на музея са възложени консултации и подпомагане на събирането, анализа и интерпретацията на данни за типове природни местообитания и видове за целите на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие (НСМСБР) и политиката по опазване на биологичното разнообразие на стойност.

Съгласно чл. 2 от Министерско постановление № 3 от 10 януари 2020 г., БАН предоставя научни консултации по национално възложени дейности от органите на изпълнителната власт относно „специфичен политически въпрос или сектор, където е необходимо, целесъобразно или се налага допълваща научна експертиза или научна оценка. Научната консултация може да бъде предоставена като становище, експертиза. препоръка и оценка. Възниква въпросът обаче как е извършена преценката, че предметът на това споразумение е научна консултация?!

Голяма част от дейностите по споразумението касаят попълване на данни в Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие (НСМБР), която организира и ръководи от министъра на околната среда и водите на основание чл. 7 от Закона за опазване на околната среда.

Тоест, не се касае за специфичен въпрос за допълваща научна експертиза, а се касае за цялостна дейност, чието осъществяване е изцяло отговорност на министъра на околната среда и водите.

Видно от описаните в приложение към споразумението дейности, те обхващат широк кръг от аналитични и теренни задачи, изброени в 11 пункта, сред които: теренни наблюдения на целевите видове, анализ и оценка на състоянието на целевите видове; съпътстващи дейности по набиране на данни; участие на активна и „иновативна гражданска наука”; консултации и събиране на нови данни за разпространение на животински видове с актуални планове за действие; събиране и анализ на различни видове данни; разработване на подход за анализ и валидация на данни от източници, различни от НСМСБР и др.

За изпълнение всички тези разнородни задачи е предвидено закупуване на оборудване, консумативи и разходи за възнаграждения на експерти.

Следва да се отбележи фактът, само оборудването, предвидено за закупуване, е на обща стойност 309 295,00 лева, като включва, освен екипировка за терен, също и офис оборудване, като компютри, таблети, мултимедия, принтер, хартия, тонер, папки, моливи и бележници участници в срещи, джобове, архивни кутии, автомобил и дори лодка. За работа, която не влиза в спектъра дейности на НПМ…

В чл. З, ал. З от Министерско постановление № 3 от 10 януари 2020 г. е записано: Българската академия на науките има право да ОТКАЖЕ изпълнението на научната консултация, в случай че не разполага е необходимата научна експертиза за дадената консултация или съответната дейност не е присъща за БАН и нейните структурни звена.“

От казаното дотук става ясно, че показват, че Националният природонаучен музей трябва да наеме експерти и да купи оборудване, за да изпълни споразумение за научна консултация, което безобразие трябва да бъде проверено от компетентните органи, като например прокуратурата.

И още нещо много важно: според чл. 7, ал. 2 от Министерско постановление №3 от 10 януари 2020 г. разходи за оборудване са допустими ПО ИЗКЛЮЧЕНИЕ поради спецификата и обема на научната консултация или при форсмажорни обстоятелства.

Подобно изключение в дадения случай не е аргументирано от нищо: обхватът и дейностите по никакъв начин не може да се дефинира като „специфична научна консултация“, тъй като касае задължения на МОСВ и неговите структури. Няма никакви данни и за наложени форсмажорни обстоятелства.

От медията отбелязват, че за откровено престъпление можем да се смята и факта, че се разходва значителен финансов ресурс, който попада в праговете по Закона за обществените поръчки и би следвало това да е начинът за набавяне на очевадно ненужното оборудване за 310 000 лева. Обществена поръчка, обаче, не е проведена…

Прави впечатление още, че съществена част от отпуснатите средства са предвидени за хонорари на експерти, сред които обаче се предвиждат не само експерти в областта на биоразнообразието, но и правист, одитор, комуникатор на научни данни, връзки с обществеността; куриер; ИТ специалисти; персонал за организация, ръководство (координация) и контрол върху изпълнението на дейностите; финансов мениджър.

Посочените разходни пера будят недоумение и редица въпроси, като например: защо на БАН се отпускат средства за управление и подпомагане на дейности, които би следвало да бъдат управлявани и изпълнявани от министъра на околната среда и водите и от подчинените му структури?!

Отпуснатите средства далеч надхвърлят пределите на конкретна консултация по специфичен въпрос и създават впечатление за използване на Постановлението за заобикаляне на редица приложими нормативни актове, включително Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (ЗФУКПС).

Ако в действителност МОСВ не разполага с необходимия собствен ресурс, за да набира данните в НСМБР, законовият подход изисква министър Сандов да възложи дейностите на външен изпълнител чрез обществена поръчка, след проведено пазарно проучване и при осигуряване на прозрачност и конкурентни условия. Няма нормативна пречка БАН да се яви като кандидат по подобна поръчка и да участва при равни условия с други лица — организации на учени и експерти.

В случая напълно неясно остава как е определена стойността на „консултацията“ и съответства ли тя реално на пазарните цени?! Според източника на медията отговорът на този въпрос сочи на извода, че в случая Постановлението е използвано като претекст за напълно ненужно субсидиране на НПМ с допълнителни средства за техника, консумативи и за хонорари на експерти.

Самите условия, при които е сключено споразумение, правят изпълнението му нереалистично. На първо място срокът на изпълнение е по-малко от 5 месеца, в които са заложени 8406 човекодни. По какъв начин обаче и от колко експерти ще се изпълни тази работа, не е конкретизирано.

Говори се за „допълнително възнаграждение за извънреден труд“. Как обаче трудът на служителите „а НПМ по основните им договори ще се съвмести с работата за МОСВ и има ли реалистичен график, по който тези 8406 човекодни да се отработят, отново е напълно неясно.

Не е нужно да си криминалист, за да се досетиш, че тази схема буди основателни съмнения, че отработените човекодни са били формално отчетени без да е възможно да се проследи дали има някаква свършена работа…

Последният изключително важен щрих при описването на далаверата на Борислав Сандов и Тома Белев е обезпокоителният факт, че Изпълнителната агенция по околната среда, пряко подчинена на МОСВ, респективно на министър Сандов, е била бенефициент по европейски проект, който има пряко отношение към набирането на теренни данни през 2022 г., когато е планирано изпълнението на дейностите по Споразумението.

Така на практика за възложените на НПМ дейности са получени европейски средства, а после част от тези дейности се финансират повторно с пари от бюджета, което е в тотален разрез с принципите на управление на фондовете от ЕС. Така далаверата на тандема Сандов-Белев може да доведе до наказателна процедура със сериозни последици за България.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече