Business is booming.

„Възраждане“ иска децата да повтарят още от втори клас

0

- Advertisement -

Учениците да повтарят класа при слаби резултати още от втори клас, а не както е сега – от пети, предвижда законопроект за изменение на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), внесен от лидера на „Възраждане“ Костадин Костадинов и група депутати от парламентарната група, пише Офнюз.

Без да назовават етнос, депутатите посочват групата ученици, заради които искат промяната:

„По този начин (като не се повтаря класа до 4. клас включително – бел. ред.) начално образование получават ученици, които не са покрили минималните държавни образователни изисквания. Това е особено характерно за децата билингви от семейства, които нямат потребност да образоват децата си. В прогимназиален етап тези деца, които не са усвоили минимума от знания в начален курс, се самоизключват от образователния процес заради липсата на елементарни знания и умения, което често се превръща в причина останалите ученици от съответния клас да понижат своите резултати. С предложената промяна се предлага засилване на контрола върху усвояването на знанията и не се позволява на учениците да получават завършен етап на образование, без да упражнят на практика своето право и задължение да се образоват. Повтарянето на клас ще спомогне за усвояване и затвърждаване на необходимите знания и умения от учениците и ще ги ангажира по-силно с образователния процес. Като изключение от посочения модел се поставят учениците от I клас, тъй като спецификата на възрастта изисква време за преход и адаптация от предучилищната към училищната среда“.

За тези ученици се организира задължително допълнително обучение по време на лятната ваканция. При необходимост то може да продължи и през следващата учебна година, предвижда законопроектът.

Единственото изключение, което подписалите законопроекта депутати от „Възраждане“ допускат, е преминаването от първи във втори клас на деца, които не са усвоили материала, „тъй като спецификата на възрастта изисква време за преход и адаптация от предучилищната към училищната среда“.

Втората голяма промяна, заложена от депутатите в проекта, е пълното заличаване на изискването учителите да преминават през атестация на всеки четири години. Сега наредбата, в която условията за атестацията са разгърнати подробно, предвижда при две отрицателни атестации педагозите да губят работата си в съответното училище.

Всички текстове, които изискват подобно тестване на педагозите, са старателно заличени от хората на „Възраждане“, а в мотивите им то дори се нарича „паразитна политика“. Там се обяснява следното:

Атестирането на педагогическите специалисти е паразитна политика, която трябва да отпадне от разпоредбите на ЗПУО поради невъзможност за обективно определяне на качествата на педагогическите специалисти и оцеляването на работата, извършена от тях. Естеството на учителската дейност изисква развитието едновременно на морално-волевите и интелектуално-творческите заложби на ученика, което няма как да бъде оценено чрез механичното представяне пред атестационна комисия на професионално портфолио, съдържащо сертификати от участия в обучения и спечелени квалификационни кредити.

Формализацията на оценяването на професионалните качества на педагогическия специалист принизява самия обучителен процес, като търси явни доказателства и материални измерения там, където би трябвало да властва будителската същност на учителя, основна движеща сила на българското образование.

Единственото, което би се постигнало с осъществяването на процеса по атестация на педагогическите специалисти, е тяхното допълнително натоварване с излишна документация. Именно затова считаме, че процедурата по атестация трябва да бъде изцяло премахната от системата на предучилищното и училищното образование“.

Третата промяна – която изглежда голяма, но последното е под въпрос – е въвеждане на мандатност на директорите. Това е промяна, искана от много, много време и въпросът пред въвеждането ѝ е не дали мандатността ще е полезна, а по-скоро как да се разпишат детайлно правилата, за да може хем да няма недобри директори, които не могат да бъдат поместени от постовете си, хем отлични училищни мениджъри да бъдат лишени от възможността да продължат работата си там.

Проектът на „Възраждане“ предвижда въвеждането на 5-годишни мандати за държавните и общинските училища, но също така е добавен текст, според който няма ограничение в броя на разрешените мандати. Тоест остава спорно дали всъщност подобни разпоредби ще решат наличните проблеми.

Изменения се предвиждат още и по отношение състава на комисиите, които подбират кандидатите. Включва се и изискване началници на регионалните управления на образованието да могат да стават единствено хора с минимум 10-годишен педагогически стаж.

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече