Business is booming.

Очаквано: Излязоха наяве нови начини за орязване на втората пенсия

0

- Advertisement -

Пенсионерите поемат всички рискове, но не получават справедлив дял от печалбите, обяви КФН

Нови начини за ощетяване на хората при получаване на втората пенсия излязоха от разбиващо становище на Комисията за финансов надзор (КФН) по законопроекта за регламентиране на фазата на изплащане от втория стълб. Той вече прелетя на първо четене през две парламентарни комисии – по социалната политика и по бюджет и финанси, а днес ще се обсъжда в пленарна зала.

На 34 страници, подписани от председателя на комисията Бойко Атанасов, законопроектът на МС е подложен на унищожителни критики. От тях става ясно, че осигурените ще носят голяма част от инвестиционните рискове, но няма да получат в замяна на това справедлив дял от евентуална положителна доходност. Според КФН ще има проблем и с контрола над дейността на пенсионните дружества.

Някои от най-острите критики засягат теми, които досега стояха далеч от общественото внимание поради другите непосредствени проблеми пред втория стълб. На фона на мрачните разчети, че първите плащания ще разочароват получателите си, разпоредбите за актуализацията и преизчислението на пенсията останаха на заден план. Но именно там са заложени новите капани.

Снимка: pixabay.com

Гаранция, но срещу поемане на риска

В законопроекта са заложени гаранции, че хората ще получат минимум брутния размер на внесените си осигуровки. Ако средствата в индивидуалната партида са по-малко от сумата на брутния размер на осигурителните вноски за съответното лице, те ще се допълват до размера на внесеното от специално създаден за целта резерв (един от няколко вида резерви).

Допълнително бе записано, че когато все пак в партидата има натрупани повече средства от внесеното, т.е. има увеличение в резултат на доброто им инвестиране, дружеството е длъжно да предложи на човека и избор на пенсия с гарантиран размер, равен на първата пенсия. Идеята е благовидна – човек да може да защити парите си от евентуални сривове, като ги замрази на нивото от момента на пенсиониране. В името на тази сигурност обаче при определянето на пенсията се прилага и рисков коефициент, за който досега не се знаеше нищо. В законопроекта на МС пише само, че той се определя съгласно актюерски разчети, като гарантираният размер на пенсията не бива да пада под този, изчислен на база брутните постъпления от осигурителни вноски.

КФН вижда няколко опасности в тези текстове. В общия случай ще бъдат определяни два размера на пожизнената пенсия от УПФ – гарантиран размер, изчислен на база брутните постъпления от осигурителни вноски, и друг (по-висок) размер на първата пенсия, изчислен на база на натрупаните средства, в случай че те превишават брутните постъпления от осигурителни вноски„, посочват от комисията. Според тях това усложнява предлагания пенсионен продукт и голяма част от осигурените лица няма да го разберат.

Освен това рисковият коефициент е твърде неясно формулиран. В становището на КФН са цитирани примерни изчисления, представени в работната група, които показват еднократна редукция на натрупаната сума в момента на изчисляване на пенсията в размер на 20%. “Прилагането на толкова висока редукция на практика обезсмисля предлагането на такъв продукт“, смята комисията. Тя определя цената като изключително висока и нелогична на фона на консервативното инвестиране на средствата, консервативното определяне на техническия лихвен процент и преизчисляването на пенсията само с част от доходността.

Предлагането на пенсия с гарантиран първоначален размер следва да е задължително, а не по желание на лицето”, смятат от КФН.

Те предлагат да няма рисков коефициент, а просто да се запише, че размерът на пенсията се определя въз основа на средствата по индивидуалната партида, таблицата за смъртност и средна продължителност на предстоящия живот, по формулата за съответния вид пенсия. Когато средствата в партидата са по-малко от сумата на брутния размер на постъпилите осигурителни вноски за съответното лице, индивидуалната партида се допълва до тази сума със средства от съответния резерв и пенсията се определя въз основа на средствата по партидата след допълването й.

Актуализация за вас, но и за нас

Според заложеното в законопроекта пенсиите от втория стълб ще се актуализират поне веднъж годишно, като това не може да променя техните гарантирани размери – било то според брутните вноски или според първоначалния размер на пенсията. Актуализацията се извършва с не по-малко от 50% от разликата между реализираната доходност от инвестирането на средствата и техническия лихвен процент, въз основа на който е изчислен нейният размер. Тези 50% бодат очите и на опозицията, и на надзорната комисия.

Останалите 50% от превишението на доходността над техническия лихвен процент са предвидени за буфер във фонда за изплащане на пожизнени пенсии. Интересното е, че в законопроекта пенсионните дружества не са задължени при ниска доходност да използват този буфер. Така те биха могли да решат просто да намалят пенсиите, за да покрият загубите. „Това от финансова гледна точка е абсолютен удар по доходността – на пенсионерите, не на дружествата“, коментира в бюджетната комисия Йордан Цонев (ДПС).

“Тези текстове не дават законови гаранции за правата на лицата, когато е постигната доходност, по-ниска от заложения технически лихвен процент. Предложеното решение е в ущърб на пенсионерите, тъй като те поемат основната част от пенсионния риск, а получават само част от постигнатата доходност”, изтъкват от КФН. И предлагат пенсията и разсрочените плащания да се актуализират ежегодно от 1 юли с 50% от дохода от инвестиране на средствата, ако такъв е налице. На актуализация подлежат плащанията, отпуснати поне 6 месеца преди края на предходната година. При актуализацията на плащането да не може да се намалява неговият първоначален, вече актуализиран или преизчислен размер.

Още един начин човек да бъде ощетен прозира от друга забележка на КФН. Предвидено е всеки да може да поиска преизчисляване на пенсията си веднъж годишно, ако междувременно са се натрупали нови средства в партидата. “Този текст трябва да се съгласува с актуализирането на пенсията, така че преизчисляването с допълнителните вноски на лицето да не служи за компенсиране на загуби в резултат на ниска доходност под техническата лихва”, предупреждава комисията. Тук също предложеното от нея решение е да се допълни, че при преизчисляването на пенсионното плащане не може да се намалява неговият първоначален, вече актуализиран или преизчислен размер.

КФН е възмутена и от идеята за изплащането на пенсиите дружествата да могат да събират нова такса, изчислена върху стойността на нетните активи на съответния фонд, до 0,5% годишно. Това според комисията ще позволи на дружествата да събират таксата и в случаите, когато не е постигната положителна доходност при управлението на фондовете. Оттам предлагат друга такса – до 10% от реализираната годишна доходност от управлението на средствата.

ОЩЕ ЗАБЕЛЕЖКИ

Въпреки че фазата на изплащане се подготвя от години, мина през редица работни групи, бе обсъждана по целия надлежен ред в какви ли не формати и конференции, на последната права от нейното регламентиране КФН изброява фундаментални пропуски в законопроекта. Това изненада пенсионните дружества и отделни депутати – досега се смяташе, че комисията участва активно в подготовката на законопроекта. Не е ясно дали ГЕРБ изобщо ще вземе предвид критиките на КФН. Опозицията също срази проекта на Министерския съвет и даже настоя преди второ четене да се сформира поредна работна група, за да изчисти недоразуменията.

Автор: ДИЛЯНА ДИМИТРОВА

Източник: „СЕГА“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече