Business is booming.

Очаквано: БНБ откри куп дефекти в „патриотичния“ закон за личния фалит

0

- Advertisement -

Законопроектът на „Обединени патриоти“ за личния фалит получи още едно отрицателно становище. Българска народна банка се присъедини към Министерството на финансите и Министерството на правосъдието, които също откриват редица проблеми в законодателната инициатива на малкия партньор в управляващото мнозинство. 

Идеята на вносителите е да се въведе съдебно производство, чрез което физическите лица (без едноличните търговци), които са признати за „неплатежоспособни“, да могат да изчистят задълженията си при определени условия. Като законът няма да се прилага за задължения към държавата и общините (например за данъци). Осъдените да плащат обезщетения за непозволено увреждане (например от катастрофи), също няма да могат да се ползват от него. Нито пък родителите, които дължат издръжка на децата си.

Снимка: Нова телевизия

Според проекта неплатежоспособност ще е налице тогава, когато едно лице има задължения на стойност не по-малко от пет минимални заплати (3200 лв. от догодина), които не може да погасява и е спряло плащанията си за повече от три месеца. Законът изисква обаче и добросъвестност на длъжника – да не е бил осъждан за престъпления срещу кредиторите, да не е дарявал или продавал на близки свое имущество в тригодишен период преди подаването на молбата за защита, да имал доходи или да е работил (освен ако по обективни причини не е могъл да направи това).

В своето становище БНБ подчертава, че „представеният законопроект не би могло да допринесе ефективно за разрешаване на очертаните в мотивите проблеми и постигане на заявените цели.“

„Нито в представените мотиви към проекта, нито в предварителната оценка на въздействието са представени данни относно отражението на закона върху сектора на финансови услуги“, посочват от централната банка.

Следва да се има предвид, че законът ще засегне широк кръг от кредитори, извършващи дейност именно във финансовия сектор. В обхвата му ще попаднат банките и финансовите институции по чл. За от Закона за кредитните институции (ЗКИ) — дружества с предмет на дейност финансов лизинг, гаранционни сделки, придобиване на вземания по кредити и друга форма финансиране (факторинг, форфетиш и други), отпускане на кредити със средства, които не са набрани чрез публично привличане на влогове или други възстановими средства.

До какво ще доведе приемането на закона

От БНБ подчертават също, че вносителите на законопроекта не са предвидили ефекта от обратно действие на закона по отношение на задължения възникнали преди влизането му.

Очаква се това да има отражение върху размера на собствения капитал на банковия сектор, включително капиталовите съотношения и обема на необслужваните кредити. „Също така следва да се има предвид и потенциални ефекти като забавяне и значително оскъпяване на кредитирането като цяло, както и естествения стремеж на финансовите посредници да компенсират ефекта от евентуалното приемане на подобни мерки с промяна в ценовата си стратегия извън предлагането на кредити“, казват също от банковия регулатор. 

В становището се акцентира, че „Обединени патриоти“ не са предвидили достатъчно гаранции за добросъвестност на длъжниците и адекватни механизми срещу умишлено изпадане в несъстоятелност с цел извличане на ползи от разпоредбите на закона.

Източник: „Банкеръ“

Оставете отговор

Вашият електронен адрес няма да бъде публикуван.

Този уебсайт използва бисквитки за да подобри вашето пребиваване на него. Приемам Научете повече